این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارسال چکیده و اصل مقالات 20 بهمن 1397
برگزاری همایش 14 اسفند 1397
 
ایمیل جدید همایش
ایجاد آدرس ایمیل جدید
1397/10/08 ادامه مطلب


نشست خبری دبیران همایش
دبیر کل و دبیر علمی همایش روز شنبه 1397/09/24 میزبان اصحاب رسانه بودند.
1397/09/28 ادامه مطلب


تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
با توجه به درخواستهای مکرر متقاضیان جهت تمدید مهلت ارسال چکیده، زمان دریافت چکیده و اصل مقالات 20 بهمن ماه می باشد
1397/09/28 ادامه مطلب


برگزاری همایش
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان با همکاری جمعی از دانشگاهها و مؤسسات علمی، دومین همایش ملی با عنوان انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی را در نیمه اول اسفند 1397 برگزار می نماید
1397/09/28 ادامه مطلب


1-انقلاب اسلامی، راهبردهای فکری- معرفتی و تمدن نوین اسلامی
2-انقلاب اسلامی، راهبردهای سیاسی-اجتماعی و تمدن نوین اسلامی
3-انقلاب اسلامی، راهبردهای علم و فناوری و تمدن نوین اسلامی
4-انقلاب اسلامی، راهبردهای اقتصادی و تمدن نوین اسلامی
5-انقلاب اسلامی، راهبردهای هنری و تمدن نوین اسلامی
دکتر اصغر منتظرالقائم دبیر کل همایش
دکتر ابوالحسن فیاض انوش دبیر علمی همایش
دکتر مهدی کمالی دبیر اجرایی همایش

شنبه 26 خرداد ماه 1403

برگزار کنندگان
حامیان